KULLANICI MENÜSÜ

Hakkımızda

TRASD-Network, romatoloji alanında çok merkezli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği tarafından oluşturulmuş bir bilimsel çalışmalar işbirliği platformudur. TRASD-Network; bilimsel bir projenin önerilmesinden, projenin değerlendirilmesine; online olarak verilerin toplanabilmesi için elektronik olgu rapor formlarının hazırlanması ve verilerin toplanmasından, verilerin izlenip kontrol edilmesi, analiz için hazırlanması, ve yayın oluşturulmasına kadar tüm süreçlerin yönetilmesini sağlayan araçlar sunmaktadır.

TRASD-Network neler sağlar?

  • Araştırmacılara, romatoloji alanında geniş hasta kohortları, klinik tedavi protokolleri oluşturma ve yüksek kalitede araştırma yapmak/yürütmek konularında önemli araçlar sağlar.
  • Aynı ilgi alanına sahip araştırmacı ve merkezleri bir araya getirerek, araştırmaların işbirliği ile daha başarılı olmasını ve başarının paylaşılmasını sağlar.
  • Sağlam, güvenilir ve güvenli bir elektronik veri toplama sistemi ile romatoloji alanında ulusal bazda veri sahipliği ve bu veriler ile pek çok yeni araştırma için kaynak sağlar.
  • Araştırmacılara, gerçekleştirmek istediği proje ile ilgili danışma ve süreç yönetim desteği sağlar.

TRASD-Network sadece TRASD-Network üyelerinin kullanımına açıktır. Üye olmak için başvuru yapılmalı ve başvuru danışma kurulu tarafından onaylanmalıdır.

TRASD-Network platformuna üye olmak için tıklayınız.