KULLANICI MENÜSÜ

Danışma Kurulu

(Soyada göre alfabetik listelenmiştir.)

Prof. Dr. Şebnem Ataman

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/Romatoloji Bilim Dalı (BD)

Prof. Dr. F. Figen Ayhan
Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksek Okulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Prof. Dr. Hatice Bodur
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı AD
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Doç. Dr. Erhan Çapkın
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD

Doç. Dr. H. Fatih Çay

SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR/Romatoloji Kliniği

Prof. Dr. Remzi Çevik
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD

Prof. Dr. Gülcan Gürer
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/Romatoloji BD

Doç. Dr. Hilal Kocabaş
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi FTR AD, Romatoloji BD

Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD/Romatoloji BD

Prof. Dr. Kemal Nas
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD

Prof. Dr. Sumru Özel
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi