KULLANICI MENÜSÜ

Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Polisemptomatik Distress Skalası ile Fibromiyaljililik Halinin Değerlendirilmesi


Çalışma Hakkında Bilgi:

Çalışmanın amacı kronik inflamatuar hastalıklardan Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan Spondilit’li (AS) hastalarda eş zamanlı olabilen fibromiyaljililik halinin (fibromyalgianess), asıl hastalığın semptom şiddetini etkileyip etkilemediğini belirlemektir.


Proje Yürütücü/leri:

  • Erkan Kozanoğlu


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 05/06/2018 - 23/11/2019