KULLANICI MENÜSÜ

Biyolojik Tedavi Kullanan İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Hepatit Serolojisinin Araştırılması


Hepatit taşıyıcılığı ülkemiz için ciddi bir sorundur. Özellikle inflamatuar hastalıklarda kullandığımız immunsüpresif ilaçların viral replikasyonda artışa neden olduğu bilinmektedir. Bu açıdan bu hastalık grubunda viral seroloji önem arz etmektedir. Bu çalışmada bu ilaçları kullanan hasta grubunda viral seroloji araştırılacaktır. Bu çalışmadaki temel amacımız;

1- Biyolojik ajan kullanan hastaların hepatit serolojisi hakkında bilgi sahibi olunması.

2- Çalışmaya dahil edilen hepatit taşıyıcısı veya geçirilmiş hepatiti olan hastalarda kullanılan biyolojik ajanların, karaciğer fonksiyon testleri ve viral replikasyon durumu üzerine olan etkileri.

Metot; Çalışmaya 18 yaşından büyük biyolojik ajan kullanan hastalar dahil edilecektir. Çalışma retrospektif olarak iki aşamalı planlanmıştır. Öncelikle biyolojik ajan kullanan hastaların demografik ve serolojik verileri toplanacak , ikinci aşamada bu toplanan hastalar içinde hepatit taşıyıcılığı veya geçirilmiş hepatiti(HBs Ag+ veya anti HBc Ig G +) tespit edilen ve biyolojik ilaç kullanımı altında olan hastaların karaciğer fonksiyon testleri, viral replikasyon durumu ve antiviral tedavi alıp almadığı retrospektif olarak değerlendirilecektir.Çalışma Hakkında Bilgi:


Çalışmanın sonunda hazırlanacak yayınlarda yazar olarak yer alabilmek için çalışmaya dahil edilmesi gereken en az hasta sayısı her bir yazar için ilk aşama için en az 100 hastanın sisteme girilmiş olması gereklidir.

Dahil Etme Kriterleri:
1-Çalışmaya girmeyi kabul etmek.
2-18 yaşından büyük olmak
3-Hamilelik veya emziren hastanın olmaması
 
Dışlanma Kriterleri
1- Çalışmaya alınmayı kabul etmemek
2-Hamile bayan hastalar
3-18 yaşından küçük olmak


Proje Yürütücü/leri:

  • Erhan Çapkın


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 01/04/2019 - 31/01/2020